Public
Authored by xunghe360

Thủ tục thuê xe 4 chỗ tại Vinh Nghệ An nhanh chóng - chất lượng nhất

Ngày nay, dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ tại Vinh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo quy định của dịch vụ cho thuê xe tại Vinh Nghệ An, cũng như các đơn vị cho thuê xe tự lái khác, thủ tục thuê xe ô tô tự lái, xe gắn máy tự lái bao gồm các thủ tục sau:

Yêu cầu:

Có hộ khẩu tại nơi thuê xe ( nếu không có nhờ bạn bè, người thân đứng tên giúp ) Chứng minh nhân dân người đứng ký hợp đồng. Xe gắn máy kèm cà vẹt xe bất kỳ hoặc tốt nhất đứng tên người hợp đồng thuê.

1. Ký hợp đồng

Sau khi đã thống nhất các thủ tục yêu cầu và giá cả thuê xe, nhân viên thuê xe sẽ đến tận nhà làm thủ tục ( để kiểm tra thông tin, địa chỉ, người đứng hợp đồng thuê …).

Kết quả hình ảnh cho thuê xe 4 chỗ

Lưu ý một số đơn vị cho thuê xe tự lái yêu cầu phải làm thủ tục tại địa chỉ nhà ghi trong hộ khẩu. Bạn chưa cần đưa hộ khẩu, chứng minh nhân dân của bạn cho người làm thủ tục.

Tiền thuê xe được thanh toán ngay khi ký hợp đồng.

2. Nhận xe

Sau khi ký hợp đồng, bạn sẽ phải mang: hợp đồng thuê xe, chứng minh nhân dân người đứng tên hợp đồng, hộ khẩu bản chính, 01 xe máy kèm cà vẹt xe để nhận xe tại bãi xe. Tại bãi xe, nhân viên sẽ giữ lại: Hộ khẩu bản chính, xe và cà vẹt xe.

Khi nhận xe, nhân viên sẽ kiểm chứng tình trạng xe, mức nhiên liêu … trước khi bàn giao xe cho bạn. Cả 02 sẽ ký biên bản bàn giao xe.

3. Trả xe

Theo quy định, bạn phải trả xe đúng giờ ( quá giờ quy định sẽ phải trả thêm tiền , thường khoảng 100,000VND/giờ ). Khi trả xe, cả 02 sẽ đối chiếu tình trạng xe so với ban đầu, mức nhiên liệu …

Hình ảnh có liên quan

Nếu khi nhận xe, đơn vị cung cấp dịch vụ đã rửa xe sạch sẽ, nếu bạn đi dơ thì bạn nên rửa tra lại, còn không họ sẽ tính phí rửa xe khoảng 100,000 VND để rửa trước khi bàn giao lại cho người mới.

Hi vọng những thông tin được cung cấp trên bài viết sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và hoàn tất các thủ tục https://linkhay.com/link/2873785/cap-nhat-dich-vu-cho-thue-xe-4-cho-tai-vinh-nghe-an-chat-luong-cao. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến bài viết trên đây của chúng tôi!

39 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment