Public
Authored by Vạn Sự 💬

Tết Hàn Thực là ngày gì – Ngày lễ tết ăn bánh trôi

Văn hóa Việt và văn hóa Trung Hoa giao thoa khiến cho hai quốc gia văn hóa có nhiều điều trùng lặp nhau và mang nét tương đồng. Một trong số đó chính là tết Hàn Thực, đây là một ngày lễ tết của đất nước Trung Quốc nhưng được du nhập vào Việt Nam và biến hóa, theo thời gian mà trở thành văn hóa riêng của nước ta.

Tết Hàn Thực là ngày gì Trước khi lý giải tết Hàn Thực, ta phải biết tiết Thanh Minh. Tết Hàn thực xảy ra vào ngày mùng 3 tháng 3 vừa đúng rơi vào thời gian của tiết Thanh Minh.

Tiết Thanh Minh Tết Hàn Thực là ngày gì - Tiết Thanh Minh

Tiết Thanh Minh

image

Tiết Thanh Minh là một trong 24 tiết khí trong năm, thường bắt đầu vào đầu tháng 4 và kết thúc là gần cuối tháng 4 theo lịch dương. Trong thời gian tiết khí này xảy ra, thời tiết không khí mát mẻ, trong sáng dễ chịu và cỏ cây đâm chồi mọc xanh mởn. Đây là tiết trời đẹp nhất của mùa xuân, đánh dấu thời khắc mùa xuân chân chính.

Trong tiết Thanh Minh thường có khá nhiều lễ tết, ngày hội vui đùa mùa xuân.

Tết Hàn Thực Tết Hàn Thực rơi vào ngày 3 tháng 3 theo lịch âm, nhưng nếu tính theo lịch dương thì nó thường rơi vào độ giữa tháng 4, tức là vào đúng thời gian của tiết Thanh Minh hàng năm. Tuy nhiên, ngày lễ tết này kỳ thực cũng không liên quan nhiều đến tiết Thanh Minh.

Nếu muốn tính cụ thể thời gian lịch dương của tiết Thanh Minh và tết Hàn Thực thì nên vào Âm lịch VN – Xem Lịch Âm Dương Ngày Hôm Nay, ta có thể tiến hành đổi lịch, xem lịch âm dương theo ý muốn.

Tết Hàn Thực là tết ăn đồ lạnh, đồ nguội. Thanh Minh đã là độ giữa xuân, thời tiết chuyển ấm áp nhưng cũng không phải mùa hè. Thời tiết này có thể ăn đồ lạnh nhưng cũng không như mùa hè vậy thích hợp và ăn thoải mái.

Tết Hàn Thực có phải là tết Thanh Minh Tết Hàn Thực có phải là tết Thanh Minh

Tết Hàn Thực

Nhắc đến tết Hàn Thực, một số người sẽ hiểu lầm đây là tết Thanh Minh. Thực tế thì không phải. Tết Thanh Minh là một loại tết kéo dài toàn bộ tiết Thanh Minh, mà tết Hàn Thực chỉ là một loại tết khác xảy ra trong quãng thời gian của tết Thanh Minh mà thôi. Tuy rằng tết Hàn Thực xảy ra trong thời gian của tết Thanh Minh, nhưng hai loại tết này không phải là một.

Tết Thanh Minh cũng gọi là tết tảo mộ. Tết Thanh Minh xảy ra trong cả quãng thời gian khá dài nhưng chỉ là để phân thời gian, trong thời gian này có thể tiến hành cũng lễ bất kỳ khi nào, cung xong liền kết thúc. Bởi vậy, tuy quãng thời gian dài nhưng nó cũng không bao gồm tết Hàn Thực.

Mà tết Hàn Thực là một ngày tết riêng kỷ niệm của nước Trung Quốc có câu chuyện và truyền thống, nguyên nhân rõ ràng, độc lập với tiết Thanh Minh. Câu chuyện về ngày tết Hàn Thực này nếu ai có nhu cầu muốn tìm hiểu có thể xem bài Nguồn gốc Tết Hàn Thực.

Tết Hàn Thực không phải là tết Thanh Minh nhưng ngày tết này cũng có rất nhiều tên gọi khác nhau, mỗi tên gọi đại biểu cho những ý nghĩa riêng của ngày tết này. Xem bài Tết Hàn Thực còn gọi là tết gì để hiểu biết rõ hơn.

Liên hệ: http://vansu.net Hoặc mail: lienhe@vansu.net Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Điện thoại: 01653529856

Edited
145 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment