Public
Authored by sealniemphong01

Kẹp chì hải quan là gì? Những bộ tiêu chuẩn của kẹp chì hải quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa

Bài viết giúp bạn đọc có thể hiểu được thế nào là kẹp chì hải quan và những bộ tiêu chuẩn dành riêng cho kẹp chì hải quan trong vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Nhắc đến seals niêm phong, không thể không nhắc đến những chiếc seal có độ an toàn cực cao, vô cùng chắc chắn và được sản xuất theo những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, chắc các bạn cũng đoán ra được đó chính là những chiếc kẹp chì hải quan.

=> Xem thêm: hạt chì niêm phong

Kẹp chì hải quan là gì?

Kẹp chì hải quan thực chất là một dạng seals niêm phong đặc biệt, được cấu tạo bằng kim loại hoặc là sự kết hợp giữa kim loại và nhựa ABS giúp niêm phong hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được an toàn trong suốt quá trình vận chuyển, lưu trữ. Đây là một cơ sở để đánh giá hàng hóa trước khi hải quan cho xuất hay nhập khẩu hàng hoá.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tuân theo quyết định số 2811/QĐ- TCHQ ngày 29/12/2006 quy định thống nhất về những mẫu kẹp chì hải quan được sử dụng trong việc niêm phong hàng hóa và một số ít doanh nghiệp tuân thủ theo CTPAT

 

Những loại kẹp chì hải quan được sử dụng theo quyết định số 2811/QĐ-TCHQ

Theo nội dung quyết định, có 3 loại mẫu seal, niêm phong hải quan được sử dụng để làm phương tiện giám sát hải quan đối với hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải là:

  • Seal niêm phong nhựa đốt trúc
  • Seal dây cáp thép
  • Niêm phong giấy hải quan
Với mỗi loại có những yêu cầu cụ thể về cấu tạo, ký hiệu barcode, số seri, những nội dung thể hiện, cũng những chỉ dẫn về cách sử dụng.

=> Xem thêm: https://vi-vn.facebook.com/sealniemphongkimhaigroup/

Bộ tiêu chuẩn CTPAT cho kẹp chì hải quan

CPAT có thể nói là bộ tiêu chuẩn quyền lực nhất trong ngành xuất nhập khẩu quốc tế. Khi đã tham gia CTPAT, bắt buộc bạn phải tuân thủ theo những quy định đó, và tất nhiên, việc xuất nhập khẩu của bạn sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Riêng đối với kẹp chì hải quan, bộ tiêu chuẩn đánh giá cùng những yêu cầu cụ thể được trình bày trong bộ tài liệu ISO/PAS 17712:2006 do tổ chức quốc tế và tiêu chuẩn hóa công bố, hoặc bạn có thể đánh giá theo TCVN 7620:2007 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104 thuộc tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành. Bộ tiêu chuẩn này “quy định các quá trình đồng nhất để phân loại, chấp nhận và không chấp nhận các dấu niêm phong cơ khí của container vận chuyển. Tài liệu cung cấp nguồn thông tin duy nhất về các dấu niêm phong cơ khí được chấp nhận sử dụng để khóa bảo vệ các container vận chuyển trong thương mại quốc tế”

Theo đó, những chiếc kẹp chì hải quan sẽ được:

  • Phân chia thành những mức độ an toàn khác nhau dựa vào kết cấu, thiết kế, vật liệu chế tạo
  • Chỉ rõ những kiểu khóa niêm phong và những yêu cầu cụ thể
  • Những yêu cầu chung và những dấu hiệu nhận biết chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện dễ dàng và chính xác
  • Những tiêu chí đánh giá, thử nghiệm mức độ an toàn, độ bền của kẹp chì hải quan: lực kéo, cắt, dộ uốn dẻo, tính chịu nhiệt, chịu va đập…
  • Chỉ ra những tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho nhà sản xuất
Để không mất quá nhiều thời gian với những thủ tục hải quan, tại sao bạn không lựa chọn kẹp chì hải quan tại Kim Hải? Hãy để chúng tôi giúp bạn có những chuyến hàng an toàn và thuận lợi nhất nhé.

=> Xem thêm: https://vattukimhai.com

 

 

seal niem phong 15 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment