Public
Authored by fusion36

Cac tieu chi can phai biet khi di vay tin chap ngan hang

Các tiêu chí cần phải biết khi đi vay tín chấp ngân hàng

 

Có một điều chúng tôi tin chắc rằng hiện nay tuy nên kinh tế nước ta đang ngày một phát triển nhưng mà không ít người vẫn dùng hình thức Vay tín chấp. Và ngân hàng chưa hẳn là nghèo, là không có tiền mà vay tín chấp đơn giản là để giải quyết những vấn đề cấp thiết trong ngày mà không muốn làm phiền người xung quanh. Nên họ thường lựa chọn gói vay này để được hỗ trợ tài chính nhanh nhất từ ngân hàng.

Vay tiền nhanh nhất từ ngân hàng – khoản vay đa dạng linh hoạt cho nhiều đối tượng.

Khi đi Vay tín chấp ngân hàng mà trả nợ khoản vay trước hạn so với thời gian vay thực tế, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoặc KH không làm đúng thỏa thuận hoặc thực cố tình không chấp hành nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi theo các kỳ trả nợ như trong hồ sơ đã thỏa thuận, ... sẽ bị ấn định mức phí phạt nhất định :

Phí phạt đối với việc trả nợ trước hạn thì là :

- Nếu như khoản vay thời hạn dưới 12 tháng, phí phạt dành cho mỗi KH sẽ là 1%

- Nếu như khoản vay có thời hạn 1 năm phí phạt là 3%

- Nếu như khoản vay có thời hạn trên 1 đến 2 năm sẽ là 2%

- Nếu như khoản vay có thời hạn trên 3 năm đến 4 năm: 1%

- Nếu như khoản vay có thời hạn trên 3 năm đến 4 năm : 0.5%

- Nếu như khoản vay có thời hạn từ 4 năm trở lên, và thời gian vay thực tế đạt 70% thời gian theo hợp đồng sẽ được miễn phí phí phạt trước hạn

Đây là gói vay qua hóa đơn điện của ngân hàng

Nói như vậy không có nghia là ngân hàng quá khắt khe mà do khi bạn không làm đúng như thỏa thuận sẽ gây thiệt hại lớn cho ngân hàng. Cho nên bạn cần cân nhắc, tính toán kĩ tình hình tài chính của mình trước khi đặt bút kí kết hồ sơ.

Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu qua cho bạn về gói vay tín chấp qua hóa đơn điện – chỉ cần 1 yêu cầu đơn giản là điện nhà còn chạy thì sẽ được vay , với hóa đơn 3 tháng gần nhất – 1 tháng tầm 300 ngàn là được vay rồi.

Hiện nay các chương trình Vay tín chấp giải quyết các vấn đề chi tiêu cá nhân nhanh nhất luôn giải quyết được những vấn đề cấp bách về tài chính trong những lúc khó khăn nhất. Và khi muốn vay tín chấp tại ngân hàng đừng quên lượt đăng kí tại nơi này để được nhân viên gọi tư vấn trực tuyến cho bạn nhé.

Xem thêm về hình thức vay tiền nhanh.

58 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment